Belajar Bahasa Sunda

dari http://sundakoncara.multiply.com/journal/item/13

Aksara dalam bahasa Sunda sama halnya dengan aksara Latin (A-Z), namun ditambah dengan adanya aksara ny-, ng-, é, dan eu. Misalnya, dalam kata:
– nyangu (asal kata sangu ‘nasi’) yang artinya menanak nasi;
– ngarit (asal kata ‘arit’) artinya sedang mengarit.
Terkadang, yang membedakan cara bicara orang Sunda dengan orang luar Sunda adalah penggunaan é, e, dan eu. Pengucapan é lakukanlah dengan menarik pipi sehingga bibir seperti tersenyum. Kalau pengucapan eu, lakukan dengan kepala agak didongakkan ke atas, kayak kita mau sendawa alias teurab. Untuk melatihnya, bedakan pengucapan kata-kata berikut!
É : témpé, Rancaékék, pélét, hésé, tétéh, Palémbang, motor bébék,
céngék, pépés ikan, kasép, korék api, héhéhéhé
E : Sumedang, pedang, gelas, Jember, kebon, ganteng, Semarang,
balsem
EU : Leuwipanjang, Cibeureum, heureuy, geulis, hideung, beuteung,
beuheung, beungeut, seuneu

Continue reading “Belajar Bahasa Sunda”